หน้าหลัก

แนะนำโรงพยาบาล
แพทย์ผู้รักษา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
อัตราค่าห้องพัก
สาระน่ารู้
ติดต่อสอบถาม
 
<< คุยกับเรา >>

   เราพร้อมจะพัฒนาบริการ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของท่าน และพร้อม
ตอบทุกข้อสงสัย โดยท่านสามารถสอบ
ถาม แนะนำ-ติชมได้โดยตรงที่ อีเมล์
contact@trangruampat.com
                         

 
 
 
 

 
วัณโรค เป็็นโรคติดต่อเรื้อรังที่
สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หาก
คุณเริ่มมีอาการหรือสงสัย หรือเป็นโรค
วัณโรค สามารถเข้าร่วมคลินิกวัณโรค
ของทางโรงพยาบาลได้เพื่อทำการรักษา
และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
อ่านต่อ »
 
 
 


    โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่าง ดังนี้

1. บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   
 บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
     ให้บริการรถพยาบาล รับ - ส่ง ผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

2. บริการผู้ป่วยนอก
   
 ด้านอายุรกรรม                              ด้านศัลยกรรม
    
 ด้านสูตินรีเวชกรรม                         ด้านกุมารเวชกรรม
    ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ            ด้านหู คอ จมูก

3. บริการด้านรังสีวินิจฉัย
    เอ็กซเรย์ทั่วไปสำหรับอวัยวะต่างๆ เช่น เอ็กซเรย์ปอด เอ็กซเรย์ช่องท้อง เป็นต้น
 
   การตรวจพิเศษทางรังสี
    การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องและอุ้งเชิงกราน

4. บริการด้านวิสัญญี
    ให้บริการระงับปวดขณะคลอดทางช่องคลอด
    ให้บริการระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและแบบเฉพาะที่
    ให้บริการระงับปวดทั่วไป

5. บริการด้านกายภาพบำบัด
    ลดอาการปวด                                แก้ปัญหาข้อติดยึด
    ลดกล้ามเนื้อเกร็งตัว                        กระตุ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง
     ฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์                         เพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
     ลดการใช้ยา

6. บริการศูนย์ไตเทียม
     บริการฟอกล้างไตสำหรับผู้ป่วยโรคไต
     เป็นศูนย์ไตเทียมที่ได้รับขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม

7. บริการด้านชันสูตรโรค 
      บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง

8. บริการผู้ป่วยใน
      โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ให้บริการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล จำนวน 150 เตียง ประกอบไปด้วย ห้องผู้ป่วยรวม ห้องพิเศษพัดลม ห้องพิเศษแอร์ และห้องพิเศษ VIP ที่เพียงพอกับผู้ป่วยและตามความต้องการของผู้ป่วย

 
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.075-218988 E-mail : trangruampat@gmail.com