บริการทางการแพทย์

หน้าแรก » บริการทางการแพทย์ » ศูนย์และคลินิกเฉพาะทาง

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 เตียง เปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการด้านต่าง ดังนี้

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  • ...
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคาร 2 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ 2106, 2107, 2108

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเชื่อว่าทุกท่านอยากมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน และคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก ท่านควรได้รับการตรวจสุขภาพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ มีเครื่องมือในการตรวจและวินิจฉัย ที่ทันสมัยและแม่นยำ โดยให้บริการแบบ One Stop Service สะดวกสบาย พร้อม ทีมแพทย์และพยาบาลที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพของท่านอย่าง

สามารถตรวจสอบแพคเกจและโปรโมชั่นตรวจสุขภาพได้ที่นี่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

ศูนย์ไตเทียม

  • ...
ศูนย์ไตเทียม อาคาร 1 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง

ให้บริการ ตรวจ รักษา วินิจฉัย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหรือความผิดปกติ ในระบบทางเดินอาหาร ให้บริการส่องกล้อง โดยเครื่องมือส่องกล้องใหม่ล่าสุด ที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ได้นำมาใช้ ซึ่งทันสมัยและคมชัด

  • ส่องกล้องกระเพาะอาหารส่วนตัว
  • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่
  • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

ตลอดจน การตรวจชิ้นเนื้อ ตัดชิ้นเนื้อ และส่งตรวจ โดยแพทย์ และทีมพยาบาลผู้มี ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกกุมารเวชกรรม

ให้บริการวินิจฉัยและรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 13 ปี โดยกุมารแพทย์ และ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ เฉพาะทาง

ในแผนกกุมารเวชกรรม ตกแต่งด้วย บรรยากาศที่สดใส น่ารัก และสนุกสนาน มีพื้นที่ สำหรับเล่น เหมาะสำหรับเด็ก ทำให้การพบแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป

แผนกกุมารเวชกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกสูติ-นรีเวช

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษา โรคของสตรีโดยแพทย์ผู้เชียวชาญและ มีประสบการณ์ด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ให้บริการฝากครรภ์ และ บริการคลอดทั้งคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยห้องคลอดและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย และสะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์เป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่ ให้ความไว้วางใจมาคลอด ตลอดเวลากว่า 30 ปี

แผนกสูติ-นรีเวช อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา ดูแล รักษา โรคทั่วไป เจ็บป่วยเฉียบพลัน ตลอดจนโรคที่เจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะทาง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน และ ไธรอยด์

แผนกอายุรกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกศัลยกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง High Definition (HD) ที่คมชัด แม่นยำ และ สะดวกรวดเร็ว

ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานและทันสมัย โดยมีระบบกรองอากาศ แบบ HEPA Filter และภายในห้องผ่าตัดมีอุปกรณ์ เครื่องมือการผ่าตัดที่ทันสมัย รองรับการผ่าตัด ที่หลากหลาย

แผนกศัลยกรรม อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกกระดูกและข้อ

แผนกกระดูกและข้อ ดูแล รักษาโรคของกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทีมงานที่มีความชำนาญ

ให้บริการผ่าตัด อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ รวมถึงการเปลี่ยนข้อ สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

แผนกกระดูกและข้อ อาคาร 3 ชั้น 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกโสต ศอ นาสิก

  • ...
แผนกโสต ศอ นาสิก อาคาร ... ชั้น ... การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย

  • ...
แผนกเอกซเรย์และภาพวินิจฉัย อาคาร ... ชั้น ... การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกกายภาพบำบัด

ให้คำปรึกษา ดูแล รักษา ฟื้นฟูร่างกาย โดย วิธีกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด อาคาร 3 ชั้น 3 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

แผนกไอซียู

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนัก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ภายใต้ความรู้และประสบการณ์ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหนักซึ่งได้รับการอบรมในกรดูแลผู้ป่วยวิกฤติและการช่วยชีวิตขั้นสูง

แผนกไอซียู อาคาร 3 ชั้น 2 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...

คลินิควัณโรค

วัณโรค เป็็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หากคุณเริ่มมีอาการหรือสงสัย หรือเป็นโรควัณโรค สามารถเข้าร่วมคลินิกวัณโรคของทางโรงพยาบาลได้ เพื่อทำการรักษาและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.00 น.

คลินิควัณโรค อาคาร ... ชั้น ... การนัดหมายและติดต่อสอบถาม: 075-218988 ต่อ ...
Top