โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

บริการสำหรับผู้ป่วย

หน้าแรก » บริการสำหรับผู้ป่วย » ข้อมูลบริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกันที่ติดต่อกับโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด
4. บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
5. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
8. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ประกัน คุ้ม ภัย จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด
16. บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด
17. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
20. บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
25. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ทิพย์หทัย เฮลท์ แอนด์ แคร์ จำกัด
28. บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
29. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
30. บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จํากัด
33. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
35. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
37. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
39. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
40. บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
41. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
42. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
43. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
44. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
45. บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
Top