โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์

แผนที่
โรงพยาบาล
โทรหาเรา
075-218988

เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา » วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ประชาชนให้ความไว้วางใจมากที่สุด

พันธกิจ ( Mission )

พัฒนาทุกกิจกรรม         ประชาล้ำพึงพอใจ คุณภาพนำและฉับไว       มาตรฐานในทุกจรรยา

เข็มมุ่งของโรงพยาบาล

พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย

Top