หน้าหลัก

แนะนำโรงพยาบาล
บริการโรงพยาบาล
แพทย์ผู้รักษา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
อัตราค่าห้องพัก
สาระน่ารู้
ติดต่อสอบถาม
 


unique visitors counter

 

<< คุยกับเรา >>

   เราพร้อมจะพัฒนาบริการ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของท่าน และพร้อม
ตอบทุกข้อสงสัย โดยท่านสามารถสอบ
ถาม แนะนำ-ติชมได้โดยตรงที่ อีเมล์
contact@trangruampat.com
                         

 
 
 
 

 
วัณโรค เป็็นโรคติดต่อเรื้อรังที่
สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หาก
คุณเริ่มมีอาการหรือสงสัย หรือเป็นโรค
วัณโรค สามารถเข้าร่วมคลินิกวัณโรค
ของทางโรงพยาบาลได้เพื่อทำการรักษา
และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
                          อ่านต่อ »
 
ศูนย์ไตเทียม
 

โรคกระดูกพรุน ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

     ใส่ใจมวลกระดูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่
แข็งแรง ท่านสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุน
ได้ จากการวินิจฉัยโรคในระยะแรกด้วย
"เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก"
ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
ที่เรียกว่า Dual X-ray absorptiometry มาทำ
การตรวจสุขภาพกระดูก ทำให้สามารถวัดมวล
กระดูกได้ค่าที่แน่นอนและทำการรักษาเมื่อพบ
ว่าเป็นหรือเสี่ยงต่อ โรคกระดูกพรุน >> อ่านต่อ

 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

คุณสมบัติ
• ใช้ระยะเวลาการตรวจลดน้อยลงแต่ช่วยวินิจฉัย
โรคได้ละเอียดถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• เพิ่มความคมชัดของภาพจากการเคลื่อนไหวของ
ผู้ป่วย
• เพิ่มความละเอียดของภาพและการสร้างภาพ
แบบสามมิ
ติ          >> อ่านต่อ

 

 


 
  พยาบาลวิชาชีพ           จำนวน 10 อัตรา

  พยาบาลไตเทียม          จำนวน 1 อัตรา

  พยาบาลวิสัญญี            จำนวน 1 อัตรา

  พยาบาล ER                  จำนวน 2 อัตรา

พยาบาล ICU                  จำนวน 2 อัตรา
      

สามารถมาสมัครด้วยตนเองที่โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบุคคล โทร.075-218988 ต่อ 2008

 

 

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.075-218988 E-mail : trangruampat@gmail.com