หน้าหลัก

แนะนำโรงพยาบาล
บริการโรงพยาบาล
แพทย์ผู้รักษา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
อัตราค่าห้องพัก
สาระน่ารู้
ติดต่อสอบถาม
 
<< คุยกับเรา >>

   เราพร้อมจะพัฒนาบริการ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของท่าน และพร้อม
ตอบทุกข้อสงสัย โดยท่านสามารถสอบ
ถาม แนะนำ-ติชมได้โดยตรงที่ อีเมล์
contact@trangruampat.com
                         

 
 
 
 

 
วัณโรค เป็็นโรคติดต่อเรื้อรังที่
สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หาก
คุณเริ่มมีอาการหรือสงสัย หรือเป็นโรค
วัณโรค สามารถเข้าร่วมคลินิกวัณโรค
ของทางโรงพยาบาลได้เพื่อทำการรักษา
และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
อ่านต่อ »
 
  รับสมัครพยาบาลหลายอัตรา ดังนี้

     พยาบาลวิชาชีพ           จำนวน 10 อัตรา

     พยาบาลไตเทียม          จำนวน 1 อัตรา

     พยาบาล I.C.U.           จำนวน 2 อัตรา


เครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม
(Digital Mammogram)

   การตรวจเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรมมีความ
ละเอียดสามารถช่วยการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ก้อนเล็กยังตรวจคลำไม่พบ สตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือผู้มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งควรได้รับการตรวจ
<< อ่านต่อ >>
 

 โรคกระดูกพรุน ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

     ใส่ใจมวลกระดูกตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ท่านสามารถป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ จากการวินิจฉัยโรคในระยะแรกด้วย"เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก"ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Dual X-ray absorptiometry มาทำการตรวจสุขภาพกระดูก ทำให้สามารถวัดมวลกระดูกได้ค่าที่แน่นอนและทำการรักษาเมื่อพบว่าเป็นหรือเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน << อ่านต่อ >>

 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

คุณสมบัติ
• ใช้ระยะเวลาการตรวจลดน้อยลงแต่ช่วยวินิจฉัยโรคได้ละเอียดถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
• เพิ่มความคมชัดของภาพจากการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
• เพิ่มความละเอียดของภาพและการสร้างภาพแบบสามมิ
ติ << อ่านต่อ >>

 

  
                      

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.075-218988 E-mail : trangruampat@gmail.com