หน้าหลัก

แนะนำโรงพยาบาล
บริการโรงพยาบาล
แพทย์ผู้รักษา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
อัตราค่าห้องพัก
สาระน่ารู้
ติดต่อสอบถาม
 
<< คุยกับเรา >>

   เราพร้อมจะพัฒนาบริการ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของท่าน และพร้อม
ตอบทุกข้อสงสัย โดยท่านสามารถสอบ
ถาม แนะนำ-ติชมได้โดยตรงที่ อีเมล์
contact@trangruampat.com
                         

 
 
 
 

 
วัณโรค เป็็นโรคติดต่อเรื้อรังที่
สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ หาก
คุณเริ่มมีอาการหรือสงสัย หรือเป็นโรค
วัณโรค สามารถเข้าร่วมคลินิกวัณโรค
ของทางโรงพยาบาลได้เพื่อทำการรักษา
และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
อ่านต่อ »
 
 


 
รับสมัครพยาบาลหลายอัตรา ดังนี้

     พยาบาลไตเทียม          จำนวน 1 อัตรา

     พยาบาล LR                จำนวน 1 อัตรา

     พยาบาล I.C.U.           จำนวน 2 อัตรา

     พยาบาล OR               จำนวน 1 อัตรา

     พยาบาล ANES           จำนวน 2 อัตรา

     พยาบาลหอผู้ป่วย         จำนวน 10 อัตรา

     ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย         จำนวน 1 อัตรา

     จป.วิชาชีพ                 จำนวน 1 อัตรา
 
                      

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
61/39 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร.075-218988 E-mail : trangruampat@gmail.com